+420 221 013 891
Váš profesionální partner se zázemím advokátní kanceláře

Ochrana osobních údajů

Informace o poptávajících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující vyplněním předběžné (nezávazné) objednávky souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a papírové a jsou přístupné pouze poskytovateli.

Společnost LEGAL COMPANY je registrována u úřadu pro ochranu osobních údajů.Kontaktujte nás

Pokud máte jakýkoliv dotaz či zájem o nezávaznou schůzku, neváhejte nás kontaktovat