Zajištění pořádání valných hromad

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti a její svolání lze rozdělit na:

1)      povinné a 

2)      účelové.

Povinné svolání valné hromady

Vychází z platné právní úpravy a valnou hromadu svolává jednatel společnosti minimálně jednou ročně. Na pravidelné valné hromadě se také řeší schválení řádné účetní závěrky společnosti a to nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.

Takovéto svolání a zejména zajištění valné hromady je administrativně náročný proces. Jednatel musí řádně připravit pozvánky, na kterých musí být připraven program valné hromady, protože záležitosti neuvedené v pozvánce lze na valné hromadě projednat jen tehdy, jsou-li přítomni a souhlasí-li s jejich projednáním všichni společníci (§185 ZOK). Pozvánky musí být zaslány nejpozději 15 dní před konáním valné hromady (§184 odst. 1 ZOK). Dále je potřeba zajistit prostory, ve kterých bude valná hromada probíhat, zajištění účasti notáře pro sepis notářského zápisu apod.

 

Účelové svolání valné hromady

Jedná se o nepravidelné, jednorázové svolání valné hromady, je-li potřeba řešit např.:

 • Změna názvu společnosti.
 • Změna sídla společnosti.
 • Rozšíření předmětu podnikání.
 • Zvýšení či snížení počtu jednatelů.
 • Změna způsobu zastupování společnosti.
 • Rozdělení podílů ve společnosti.
 • Zvýšení základního kapitálu apod.

 

Se všemi těmito administrativní kroky Vám můžeme pomoci. Na základě plné moci jsme schopni veškeré úkony provést za Vás, připravit všechny dokumenty, zastoupit Vás u notáře, podat změny na soud.

Vy nám pouze podepíšete plnou moc a o ostatní už se nemusíte starat!

 

V případě zájmu o zajištění valné hromady společnosti nás kontaktujte na telefonním čísle - 731 444 406, nebo info@legalcompany.cz.

Tým LegalCompany.cz

Proč s námi?

 • Sídla v našich nemovitostech
 • Jedny z nejvýhodnějších cen
 • Sídla po celé ČR
 • Možnost vyřízení on-line
 • Sídlo do 24 hodin
 • Zázemí advokátní kanceláře
 • Zkušenosti již od roku 2009
 • Založení společnosti do 48 hodin
zjistěte více důvodů
Copyright (c) 2009 - 2017 LEGAL COMPANY s.r.o. Vyrobila KAVVA.cz