+420 221 013 891
Váš profesionální partner se zázemím advokátní kanceláře

Zákony (právní předpisy)

Na této stránce jsme pro Vás připravili ke stažení seznam nejdůležitějších právních předpisů, se kterými jako zástupci obchodních společností určitě přijdete do styku.

 

Zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstev (zákon o obchodních korporacích)

Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

Zákon č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících

Zákon č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních

Vyhláška č. 323/2013 Sb. o náležitosti formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů z veřejného rejstříku a o zrušení některých vyhlášek

Nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměnu likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob.Kontaktujte nás

Pokud máte jakýkoliv dotaz či zájem o nezávaznou schůzku, neváhejte nás kontaktovat