Zákony (právní předpisy)

Na této stránce jsme pro Vás připravili ke stažení seznam nejdůležitějších právních předpisů, se kterými jako zástupci obchodních společností určitě přijdete do styku.

 

Zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstev (zákon o obchodních korporacích)

Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

Zákon č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících

Zákon č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních

Vyhláška č. 323/2013 Sb. o náležitosti formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů z veřejného rejstříku a o zrušení některých vyhlášek

Nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměnu likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob.

Proč s námi?

  • Sídla v našich nemovitostech
  • Jedny z nejvýhodnějších cen
  • Sídla po celé ČR
  • Možnost vyřízení on-line
  • Sídlo do 24 hodin
  • Zázemí advokátní kanceláře
  • Zkušenosti již od roku 2009
  • Založení společnosti do 48 hodin
zjistěte více důvodů
Copyright (c) 2009 - 2017 LEGAL COMPANY s.r.o. Vyrobila KAVVA.cz