221 013 891

Titulní strana    Založení společnosti

Založení společnosti

Jako jednu z našich služeb nabízíme také založení společnosti na míru, a to jak společnosti s ručením omezeným, tak společnosti akciové. V rámci této služby Vám poskytujeme kompletní poradenství, přípravu všech potřebných dokumentů, zajištění nezbytné komunikace s úřady a také expresní zápis do obchodního rejstříku prostřednictvím notáře. Tato služba není podmíněna využitím žádné jiné služby a nejste ani vázáni omezeným počtem zakladatelů či členů statutárních orgánů. Níže naleznete informace o tom, co všechno tato služba zahrnuje a také přesnou cenovou nabídku včetně všech doplňkových služeb.

 
Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným je nejhojněji využívanou právní formou obchodní společnosti v České republice, přičemž na trhu se jich aktuálně vyskytuje přes 430.000. Důvodem její oblíbenosti je jednoduchost jejího založení a následně také fungování.

Společnost s ručením omezeným zakládají osoby, jimž se říká společníci, kteří jsou zároveň vlastníky společnosti a rozhodnutí o hlavních záležitostech týkající se společnosti, jako jsou změny stanov, volby členů volených orgánů, schvalování účetní závěrky a mnoho dalšího. Společnost zastupuje jednatel popř. jednatelé, kteří mohou či nemusí tvořit kolektivní orgán. Jednatelé zastupují společnost ve všech záležitostech a podmínkou pro vykonávání této funkce je dosažení 18 let věku a bezúhonnost dle podmínek stanovených zákony.

Hlavní výhody společnosti s ručením omezeným:

 • nízké vstupní náklady
 • omezené ručení společníků
 • široká možnost úpravy společenské smlouvy dle Vaší potřeby

 

V souladu s novelou zákona č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích zde vznikla možnost založení společnosti se zakladatelskou listinou (1 společník)/společenskou smlouvou (více společníků) pouze se zákonem stanovenými náležitostmi, tedy v „jednoduchém znění“, kdy v tomto případě je při zápisu společnosti do obchodního rejstříku notářem zápis osvobozen od správního poplatku. Tato situace je výhodná především v situaci jednoho zakladatele a je výraznou finanční úsporou v procesu celého založení. 

Možnost úpravy společenské smlouvy nad zákonem stanovený rámec, a to např. tak, že rozhodnutí o změně společenské smlouvy budou prováděny valnou hromadou, nikoliv dohodou společníků dle zákona 89/2012 Sb. o obchodních korporacích a družstvech, což v praxi často fungování společnosti velmi usnadní. Společenskou smlouvu je dále možnost upravovat dle Vašich konkrétních požadavků pro hladký průběh jejího budoucího fungování. Jelikož si zakládáme na individuálním přístupu ke každému klientovi, tak Vám případě zvolení této možnosti Vám samozřejmě poradíme, které změny by ve Vašem konkrétním případě pro Vás byly výhodné a které nikoliv.
Akciová společnost

Akciová společnost je formou společnosti využívanou především pro větší objem businessu, kdy nabízí celou řadu výhod, a to např. včetně možnosti obchodování s akciemi na trhu a tak získání finančních prostředků od investorů pro Vaše podnikání.

Akciovou společnost je možno založit s monistickým či dualistickým systémem. V monistickém systému společnost zastupuje jediný statutární ředitel, který je kontrolován správní radou, která mu zároveň může zadávat pokyny k vykonávání jeho funkce. Správní rada může mít i jediného člena, je tedy možnost si založit akciovou společnost i bez účasti dalších osob. Naopak v systému dualistickém společnost zastupuje představenstvo, které je striktně odděleno od kontrolního orgánu, kterým je v tomto případě dozorčí rada. Člen představenstva nemůže být zároveň členem dozorčí rady. 

Minimální základní kapitál akciové společnosti je ve výši 2.000.000,- Kč. Tento základní kapitál je rozdělen na akcie, které mohou mít určitou jmenovitou hodnotu, anebo se může jednat o akcie kusové, které tvoří stejný podíl na základním kapitálu dle jejich počtu.

Akcie mohou mít formu cenného papíru na řad (akcie na jméno) nebo na doručitele (akcie na majitele). Akcie na jméno jsou v listinné podobě, kdy naopak akcie na majitele mohou ze zákona být pouze ve formě zaknihovaného cenného papíru, kdy listinná podoba akcií je nahrazena zápisem v evidenci vedené nejčastěji Centrálním depozitářem cenných papírů. Dané je např. podmínkou pro podání nabídky u veřejných zakázek.

Hlavní výhody akciové společnosti:

 • anonymita akcionářů
 • omezené ručení akcionářů
 • široká variabilita možnosti úpravy práv souvisejících s akciemi
 • větší míra důvěryhodnosti vůči třetím subjektům

V rámci založení akciové společnosti Vám samozřejmě poradíme, která struktura je pro Vás výhodnější a jaké další změny stanov by pro Vás byly vhodné a v případě proces zaknihování akcií jsme pro Vás schopni celý proces zajistit tak, aby vše v pořádku proběhlo.

 

Aktuální ceník

Společnost s ručením omezeným
Služba Cena za asistenci Fixní náklady Za sídlo
Založení s.r.o. s využitím služby sídla společnosti na 3 roky 1 4 700 * dle sídla Objednat
Založení s.r.o. s využitím služby sídla společnosti na 2 roky 490 4 700 * dle sídla Objednat
Založení s.r.o. s využitím služby sídla společnosti na 1 rok 1 990 4 700 * dle sídla Objednat
Založení s.r.o. bez využití služby sídla společnosti 3 990 4 700 - Objednat
Akciová společnost
Služba Cena za asistenci Fixní náklady Za sídlo
Založení a.s. s využitím služby sídla společnosti na 3 roky 9 990 25 000 * dle sídla Objednat
Založení a.s. s využitím služby sídla společnosti na 2 roky 10 990 25 000 * dle sídla Objednat
Založení a.s. s využitím služby sídla společnosti na 1 rok 12 990 25 000 * dle sídla Objednat
Založení a.s. bez využití služby sídla společnosti 14 990 25 000 - Objednat

Důležité informace

Služba založení společnosti nabízí možnost jak jednoduše získat vlastní obchodní společnost. Společnost je založena přesně dle specifických potřeb klienta, který si stanoví konkrétní parametry, které by měla jeho společnost splňovat, a my následně připravíme veškeré nezbytně nutné podklady a společnost založíme od A do Z. Nově vzniklá společnost tak bude mít přesně požadovanou strukturu.

Rozdíl oproti tomu, že si společnost založíte sami je v tom, že nemusíte znát veškerou platnou legislativu, která se k založení společnosti váže. My Vám nabízíme podrobné poradenství, projdeme s Vámi všechny Vaše požadavky, připravíme podle toho veškeré potřebné dokumentyobejdeme všechny potřebné instituce (úřady) včetně banky ve věci otevření účtu pro složení základního kapitálu a prostřednictvím notáře zajistíme expresní zápis do obchodního rejstříku. 

 


V ceně zahrnuto

 1. Základní poradenství v oblasti založení společnosti (projdeme Vaše požadavky, zda jsou v souladu s platnou právní úpravou, případně je do takové podoby upravíme).
 2. Připravu potřebné dokumentace pro založení společnosti.
 3. Vyřízení zdlouhavé a náročné komunikace s příslušnými úřady, které se při založení společnosti nelze vyhnout.
 4. Zajištění expresního zápisu do obchodního rejstříku prostřednictvím notáře.
 5. Garanci správného znění všech dokumentů a administrativní bezchybnosti až po zápis společnosti do obchodního rejstříku a 
 6. Po zápisu společnosti do obchodního rejstříku také přípravu formuláře pro registraci k dani z příjmu právnických osob.

Výhody založení společnosti na míru

 1. Budete prvním vlastníkem společnosti.
 2. Ušetříte na vstupních nákladech oproti koupi ready made společnosti.
 3. Zvolíte si konkrétní aspekty a formu společnosti.
 4. Nemusíte znát platnou legislativu.
 5. Vše vyřídíme za Vás!Kontaktujte nás

Pokud máte jakýkoliv dotaz či zájem o nezávaznou schůzku, neváhejte nás kontaktovat